سامانه عودت دارایی کاربران کریپتولند

راهنما
کاربران محترم سایت کریپتولند با عنایت به دستور مقام محترم قضایی
مبنی بر بازگشایی سامانه جهت ثبت نام آن دسته از کاربرانی که موفق به دریافت کد پیگیری نشده‌اند، سامانه به مدت ده روز (از تاریخ 1400/06/31 الی 1400/07/09) جهت ثبت نام، خوداظهاری دارایی ریالی و رمزارزی کاربران بازگشایی خواهد شد. بدیهی است دارایی اظهار شده توسط کاربران نباید از طریق فعالیت های غیر مجاز از جمله پولشویی، شبکه های قمار، شبکه های هرمی، حساب های اجاره‌ای، قاچاق ارز و رمز ارزها، ارتشا و ... تحصیل شده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت کلیه جوانب آن به عهده کاربر بوده و شخصا پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود.
مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

سامانه عودت دارایی کاربران کریپتولند

بررسی نوبت